Ramtec investoi tehdas- laajennukseen ja maalaamoon

Maalaamo

Ramtec on vuonna 2021 laajentanut Lahden tehdasta 600 m2 ja uusinut maalaamon. Laajennuksen ja uuden maalaamon myötä Ramtec kykenee parantamaan tuotannon tehokkuutta ja valmistaviensa tuotteiden pintakäsittelyn laatua. Uusi maalaamo puhdistaa ja palauttaa jopa 70% käyttämästään ilmasta takaisin tehtaaseen ja näin vähentää talvella lämmityksen tarvetta!

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Ramtec Oy:lle valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Tukea on myönnetty vesiohenteisten maalien maalaamon koneiden ja laitteiden investointeihin. Uuden maalaamon avulla Ramtec Oy kykenee maalaamaan isompia, painavampia tuotteita ja vähentämään ympäristölle haitallisia VOC-päästöjä.

Tavoitteena 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen.

Hankkeeseen liittyvä EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.